سلولز استفاده اتانول آنزیم موریانه


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

موریانه در پمپ.

نسل دوم از سوخت های زیستی انتظار می رود که اتانول زیستی از مواد لیگنوسلولزی به ویژه با هیدرولیز آنزیمی.

Des chercheurs de l’université de Floride ont recherché de nouveaux types d’enzymes chez des agents bien connus de la dégradation du bois, les termites. Ils ont ainsi sondé l’intestin de ces insectes et analysé le « digestome », soit l’ensemble des gènes appartenant aux insectes et à leurs symbiotes bactériens impliqués dans la digestion.

نتایج اولیه آنزیم جالب برای تولید اتانول را شناسایی کرده اند. علاوه بر این، محققان نشان داده اند که هضم سلولز می گیرد در دو مرحله است.

آنزیم های هضم موریانه چوب تا حدی سپس آنزیم ترشح شده توسط باکتری ها سر می برد.

منبع: NouvelObs، 11 / 08.

بیشتر: سوخت های زیستی لیگنوسلولزی به اصطلاح نسل 2ieme


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *