سلولزی autofluorescence با اتانول پیش درمانی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

تکنیک های پیش تصفیه زیست توده بهبود یافته

Le développement des biocarburants de deuxième génération requiert le développement de technologies notamment de prétraitement de la biomasse cellulosique et de fermentation des sucres.

L’utilisation de liquides ioniques pour dissoudre la lignocellulose et plus tard pour faciliter l’hydrolyse en sucres est prometteur mais se heurte à des coûts très élevés. De plus, les scientifiques savent peu sur le fonctionnement des liquides ioniques.Comprendre comment les liquides ioniques sont capables de dissoudre la biomasse lignocellulosique devrait permettre de trouver de nouveaux composés qui seraient applicables aux biocarburants.

Des chercheurs américains du Joint BioEnergy Institute ont mis au point une nouvelle technique. Sur la base de l’auto-fluorescence naturelle des parois cellulaires végétales, cette technique permet de suivre dynamiquement la solubilisation durant un prétraitement de
la biomasse avec des liquides ioniques, et d’évaluer la performance du liquide.

Source et article complet (anglais)

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *