جریان نفت و مبادلات نفتی در جهان

Mise en ligne de 5 cartes des flux pétroliers mondiaux entre 1973 et 2004. Nous avons effectué quelques analyses trés brèves.


Les flux pétroliers de 1973 à 1984

Les flux pétroliers de 1998 à 2004

Flux pétroliers dans le monde sur les forums

دفعات بازدید: نظارت بر میزان ضایعات خانگی در فرانسه طی سالهای 4

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *