ذوب یخ های قطب شمال مورد علاقه آلودگی جنوب شرق آسیا


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

بخشی از ذرات ریز تولید شده توسط فعالیت های انسانی، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، به ذوب شدن یخ های قطب شمال کمک می کند. دوروتی کخ از دانشگاه کلمبیا، و جیمز هانسن از موسسه گودارد برای مطالعات فضایی (GISS)، جمع آوری کرده اند و atellitaire داده های تصویربرداری از طریق مدل سعی
گردش جوی جهانی توسعه یافته توسط GISS (مدل گردش عمومی)، برای تعیین منشاء ذرات کربن بالای قطب شمال.

کار خود را در مجله پژوهش های ژئوفیزیک منتشر شده، نشان می دهد ارتباط بین بازیگران، در زمان و در فضا، یخچال های طبیعی قطب شمال و مقدار "دوده" در طول قرن 20ème تولید شده توسط انسان . در واقع، ذرات دوده، زمانی که بر روی یخ سپرده، ترویج جذب نور، شتاب ذوب و حضور خود را در آسمان شمالی تغییر می دهد آب و هوا با گرم کردن هوا. این پدیده نه تنها نتیجه گرمایش جهانی است.

در مورد منشاء آلودگی در قطب شمال، یک سوم از انتشار کربن در جنوب شرقی آسیا، یک سوم از آتش سوزی جنگل ها و شعله های دیگر در طبیعت و بقیه از دود و آلودگی صنعتی خودرو غربی است. و در حالی که آلودگی از کشورهای صنعتی در جریان جریان جوی نسبتا پایین، یکی از آسیا قرض مسیر صعودی بالاتر، به تروپوسفر.

LAT 24 / 03 / 05 (هوابرد دوده می افزاید: به ذوب منظر، مطالعه در می یابد)
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/arctic_soot.html


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *