صفحه 1 سور 1

ساخت الماس با CO2

ارسال شده: 07/12/20, 18:39
تعادل Exnihiloest
الماس کربن است ، پس چرا آن را با C از CO2 درست نمی کنیم؟
احمقانه نیست ، اما حتی با 200 قیراط در ماه ، ما از نظر حذف CO2 از حساب دور خواهیم بود:
https://www.energylivenews.com/2020/11/ ... -thin-air/

به هر حال بهبودی خوبی است. برای ساختن الماس برای یک سیاره سبز ، باید جرات داشت.
بعلاوه من شک دارم که سودآور باشد. از طرف دیگر ، تبلیغ هرگز صدمه ای نمی بیند و در اینجا بوی عوضی را حس می کنم.
به نظر شما جدی میاد؟