صفحه 1 سور 1

افزایش دوچرخه باتری های لیتیوم فلزی

ارسال شده: 28/08/19, 10:08
تعادل jean.caissepas
برای خواندن ، حتی اگر نتیجه برای لحظه ای هنوز کافی نیست ...

https://www.futura-sciences.com/tech/ac ... mbe-77379/