صفحه 1 سور 1

مشکل صفحه نمایش دیگ بخار پلماتیک Okofen

ارسال شده: 11/01/21, 20:07
تعادل پاسکال_راولین
سلام،

پس از توقف دیگ بخار Okofen Pellematic من ، ظاهراً صفحه لمسی دوباره راه اندازی نمی شود.

صفحه از من می خواهد با فشار دادن روی صلیب هایی که به هر گوشه و مرکز می روند ، آن را کالیبره کنم. پس از انجام این کار ، صفحه سفید می شود و بدون توقف به کالیبراسیون برگردد.

اگر کسی ایده ای برای کمک به من دارد ...

من می توانم یک مشکل در صفحه را احساس کنم

از Merci،
پاسکال