صفحه 1 سور 1

ساخت و ساز از مشاوره KER-زمین؟

ارسال شده: 06/04/14, 11:56
تعادل Elledé
سلام ، من به دنبال اطلاعات خاص در مورد ساخت کر کر بر روی بوم بودم اما جدا از ارتقاء آموزش کارآموزی ، هیچ تجربه واقعی ندارم.
آیا کسی یکی از ما را ساخته است؟ یا دقیقاً می دانید برای مشاوره با من چه باید بکنید؟

امید!