صفحه 1 سور 1

باتری ساخته شده از فلزات

ارسال شده: 17/11/19, 18:05
تعادل xboxman4
موضوع جالب ، باتری مشابه NIFE است که می توان تقریباً بدون دور ، در گاراژ خود طراحی کرد.

http://mavoiescientifique.onisep.fr/des ... uperation/