صفحه 1 سور 1

نوسازی آشپزخانه

ارسال شده: 22/05/17, 10:30
تعادل gillesdbs
Bonjour در à توس،

من به امید اینکه مشاوره در مورد یکی از پروژه های خود را پیدا کنم به اینجا می آیم. خیلی زود می خواهم نوسازی کامل آشپزخانه خود را شروع کنم تا آن را مدرن تر و دلپذیر تر جلوه دهم. بنابراین من به دنبال یک شرکت شایسته ، واجد شرایط و مطمئن برای مراقبت از کار خود هستم ، اما من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم.
آیا دانش و تجربیاتی برای اشتراک در شرکتهای تخصصی دارید؟

journée Bonne به

پاسخ: نوسازی آشپزخانه

ارسال شده: 22/05/17, 10:55
تعادل کریستف
اگر قبلاً در موضوع دیگری که باز کردید شرکت کرده اید خوب خواهد بود: خورشیدی فتوولتائیک / خورشیدی پانل های نصب و راه اندازی-t15206.html

از آنجا که پرسیدن سؤال و شرکت نکردن در آن ، من این نکته را نمی بینم ...