زیستگاه زیست محیطی. چه مواد را انتخاب کنید. کتاب را بخوانید.


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

زیستگاه زیست محیطی. چه مواد انتخاب می کنید؟
فردریش کور، زندگی زمین، 1998

به انجمن از این سایت، چند سوال در مورد انتخاب مواد برای عایق زیستگاه خود بود. در اینجا یک کتاب است که می توانید آنها را برخی از پاسخ دادن است.

F.Kur آغاز می شود با توصیف معیارهای در نظر گرفتن در انتخاب مواد و نحوه محاسبه تاثیر آنها بر محیط زیست (با توجه به ایده ها!). پس از آن او می سازد یک لیست توصیف خواص آنها، استفاده می کند و تاثیر آنها بر محیط زیست ارزیابی می کند.

در کوتاه مدت، یک کتاب کوتاه، دقیق و پر از حس مشترک.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب اینجا را کلیک کنید


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *