منع کود گزنه بر France2


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Vidéo du Journal de FR2 du 19 septembre 2006 à propos de la récente interdiction (franco-française) de vendre (mais aussi de transmettre le savoir et les informations) des produits phytosanitaires qui n’auraient pas été autorisés.


ممنوعیت از محصولات طبیعی در بخش کشاورزی تعادل econology

بیشتر:
La recette du purin d’ortie et ses utilisations possibles.
Débattre sur l’interdiction et homologation des produits phytosanitaires sur les forums
Le purin d’ortie ré-autorisé à la commercialisation en 2011?
موضوع مرتبط: به سمت ممنوعیت اروپا در داروهای phytos مکمل از گیاهان؟ از طریق THMPD (سنتی گیاهی دارویی راهنمای محصولات)

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): منع کود گزنه بر France2

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *