اختراع یک مهندس فرانسوی می تواند همه چیز را تغییر دهد

Booster le rendement des centrales électriques d’au moins 10% : voilà l’exploit révolutionnaire de l’ingénieur Joseph Haiun.

D’une pierre deux coups : récupérer la chaleur rejetée par les centrales et la transformer en énergie grâce à son compresseur thermocinétique, donc gain énergétique et écologique. Surtout quand on sait, que d’ordinaire, des gains d’un point nécessite des investissements colossaux.

Le plus génial dans son procédé, c’est qu’il fonctionne aussi grace à l’injection de micro gouttelettes d’eau, de 5 microns.

1 point de rendement gagné en 2002 aurait représenté, au niveau mondial, une économie de 110 térawattheures environ, soit 9.46 millions de tonnes d’équivalent pétrole et 83 millions de tonnes de CO2 rejetées en moins dans notre pauvre atmosphère…

ادامه مطلب

دفعات بازدید: هزینه سوخت های زیستی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *