ایسلند نگران بازارهای مالی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

تحلیلگران مورد مداقه قرار وخامت اوضاع مالی این جزیره است. برخی به علائم هشدار دهنده یک بحران بزرگ است که می تواند گسترش یافته است.

به یک بحران مالی بین المللی در حال شکل گرفتن در وسط اقیانوس اطلس شمالی؟ این چیزی است که ترس بازارهای جهانی به عنوان بانک مرکزی فقط ریکیاویک هفته گذشته مطرح شده، نرخ اصلی سیاست خود، آوردن آن به 11,75٪. اندازه گیری دور از بی اهمیت برای تحلیلگران که وضعیت از این جزیره کوچک از مردم 300 000 دنبال به عنوان یک بازار بزرگ بودند. در واقع، آنها در این است که آیا تنها یک پدیده ثانویه و یا منادی یک بحران جدی در نظام مالی بین المللی وجود دارد نگاه کنید.

ادامه مطلب


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *