عایق ، ضریب حرارتی گازها و مواد مختلف

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:

این مقاله بخشی از مقاله کلی است ضریب انتقال حرارت.

لامبدا در W / mK داده می شود

گاز:

هوا 0.025
آرگون 0.017
کریپتون 0.009
زنون 0.0054

مصالح ساختمانی متنوع:سیمان الیاف 1400 <ص <= 1800 0.65
سیمان الیاف 1800 <ص <= 2200 0.95
سیمان فیبر 1000 سلولز <ص <= 1400 0.35
سیمان فیبر 1400 سلولز <ص <= 1800 0.46
ورق های ورمیکولیت با سیلیکات 200 آگلومره شده است <ص <= 300 0.10
ورق های ورمیکولیت با سیلیکات 300 آگلومره شده است <ص <= 400 0.14
ورق های ورمیکولیت با سیلیکات 400 آگلومره شده است <ص <= 500 0.19
شیشه 1.15

بازخورد

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:


دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *