Isolation, coefficient thermique des gaz et matériaux divers


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

این مقاله بخشی از مقاله کلی است ضریب انتقال حرارت.

لامبدا در W / mK داده می شود

گاز:

هوا 0.025
Argon 0.017
Krypton 0.009
Xénon 0.0054

Matériaux de construction divers:Fibres-ciment 1400 Fibres-ciment 1800 Fibres-ciment cellulose 1000 Fibres-ciment cellulose 1400 Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates 200 Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates 300 Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates 400 Verre 1.15

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *