ضرایب انتقال حرارتی فلزات پایه

Coefficients de transmission thermique (lambda) des métaux les plus courants (Acier, Aluminium, Cuivre…)

Aucun métal ne peut être considéré comme un matériau isolant mais certains métaux conduisent beaucoup mieux la chaleur que d’autres. Par exemple, le Cuivre et le Zinc conduisent 22 fois mieux la chaleur que certains aciers Inox! Cet article fait partie d’un article général sur ضریب انتقال حرارت

لامبدا در W / mK داده می شود

 • فولاد 50

 • فولاد ضد زنگ 17

 • Alliages d’aluminium 160

 • آلومینیوم 230

 • برنز 65

 • مس 380

 • آهن خالص 72

 • آهن ، چدن 50

 • برنج 120

 • سرب 35

 • روی 380

بیشتر:
- انجمن عایق
- فایل مقایسه ای در مورد عایق طبیعی و زیست محیطی
- خواص دیگران مواد عایق ، ضرایب لامبدا انتقال حرارتی

دفعات بازدید: عکس یک خانه خورشیدی چوبی قبل از تحول

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *