عایق کاری از چوب طبیعی و مواد چوبی

Coefficients de transmission thermique (lambda) du bois et des matériaux composés de bois

این مقاله بخشی از مقاله کلی است ضریب انتقال حرارت

لامبدا در W / mK داده می شود

 • Feuillus léger 435 < p <= 565 0.15

 • Feuillus lourd 750 < p <= 870 0.23

 • Feuillus mi-lourd 565 < p <= 750 0.18

 • Feuillus très léger 200 < p <= 435 0.13

 • Feuillus très lourd p > 870 0.29

 • Liège comprimé p <= 500 0.10

 • Liège expensé pur p <= 150 0.05

 • نی نی فشرده 0.12

 • Panneau de contreplaqués 250 < p <= 350 0.11

 • Panneau de contreplaqués 350 < p <= 450 0.13

 • Panneau de contreplaqués 450 < p <= 500 0.15

 • Panneau de contreplaqués 500 < p <= 600 0.17

 • Panneau de contreplaqués 600 < p <= 750 0.21

 • Panneau de contreplaqués 750 < p <= 900 0.24

 • Panneau de contreplaqués p <= 250 0.09

 • Panneau de fibres 200 < p <= 350 0.10

 • Panneau de fibres 350 < p <= 550 0.14

 • Panneau de fibres 550 < p <= 750 0.18

 • Panneau de fibres 750 < p <= 1000 0.20

 • Panneau de fibres p <= 200 0.07

 • Panneau de particules 270 < p <= 450 0.13

 • Panneau de particules 450 < p <= 640 0.15

 • Panneau de particules 640 < p <= 820 0.18

 • Panneau de particules p <= 270 0.10

 • Résineux léger p < 435 0.35

 • Résineux lourd 520 < p <= 610 0.18

 • Résineux mi-lourd 435 < p <= 520 0.15

 • Résineux très lourd p > 610 0.23

بیشتر:
- انجمن عایق
- فایل مقایسه ای در مورد عایق طبیعی و زیست محیطی
- خواص دیگران مواد عایق ، ضرایب لامبدا انتقال حرارتی

دفعات بازدید: عایق های سلولزی کتان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *