Kyot خانه: آمار جدید آمد


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

3 ماه به روز وجود دارد، ما اضافه شده یک ویژگی جدید که برای یک طبقه بندی از انتشار CO2 داخلی مجاز است.

ما تا حد زیادی این طبقه بندی با اضافه کردن نوع مسکن و حرارت که اجازه می دهد تا برای یک مقایسه دقیق تر بهبود یافته است.

ما همچنین به افزایش تعداد ورودی های بسیار خوشحال، ما گذشته 200 280 ثبت شده در سه ماه تعداد بازدید کنندگان نیز تا حد زیادی در هفته های اخیر افزایش یافته هستند.

بنابراین، امروز، نوامبر 26 2006، 68 ما در 108 ثبت نام شده که اطلاعات کامل kyot'homes. در هر دو صورت٪ 63، 3 ماه پیش ما 56٪ بود.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *