دو چرخ در حال پیشرفت است اما هنوز هم آلاینده


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Malgré ce que l’on pourrait croire à première vue, les deux roues ne sont pas forcément plus écologiques que les voitures, même en ville !

با این حال، به نظر می رسد این است که بهبود بزرگ عنوان را می توان در مقاله از جهان زیر یک نظرسنجی از ADEME دیده می شود.

رجوع کنید به مقاله: www.lemonde.fr


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *