دولت کپی: کلمات، کلمات ...


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ترین اهداف در دولت در استراتژی ملی توسعه پایدار (NSDS) برای 2004 متوجه نشده است. اجرای NSDS در خدمت دولت، شناخته شده به عنوان "دولت نمونه،" هر چند برخی از "دانش آموزان اعمال" (با توجه به "مجله محیط زیست")، و برسی (Bercy)، تجهیزات و بوم شناسی . اشتغال، فرهنگ، خانواده، خارج از کشور و برابری: اما برخی از دولت های مرکزی حتی داشبورد خود (آب، فاضلاب، انرژی) و نه گزارش پیشرفت خود را بر روی یکپارچه سازی توسعه پایدار را در سیاست های خود را توسعه یافته نیست. همانطور که برای نمونه هایی از اقدامات نشان داد، آنها اغلب از بازیافت کاغذ و نصب و راه اندازی لامپ های کم مصرف را متوقف کند. همه بدون اهداف یا ضرب العجل خاص.

منبع: www.enviro2b.com


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *