خانه های سبز امروز، یک کتاب


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

خانه های زیست محیطی امروز

کلود اوبرت، آنتوان bosse که-Platière ژان پیر اولیوا
نسخه تیری Vivante، 2002

برای ادامه این کتاب در کشورهای عضو اکو ساخت و ساز.
آن را در مورد این کتاب فنی اما یک سری از جلسات با خانه های زندگی می کنند در و صاحبان آنها نیست. نویسندگان اختصاص صفحات 4 هر خانه، که در آن کسانی که ساخته شده است آنها را با انتخاب خود، خواسته های خود را، محدودیت خود را بگویید.
تنوع پیاده سازی قابل توجه است. سیاهههای مربوط از چوب، عدل نی، خشت و گل و یا خشت، پانل های خورشیدی، تاج ... مواد و تکنیک واقعا متعدد هستند. برخی تصمیم به ساخت به طور کامل و یا در بخشی از شرکت ها، دیگران برای کل خود ساخت و ساز تصمیم گرفتند.

اما در همه موارد، این خانه دارای شخصیت. و این جلسات ممکن است برای تقریبا تمام صاحبان گسترش تماس خود را ترک کرده اند به اشتراک گذاشتن تجارب خود. به نوبه خود شما!

اطلاعات بیشتر در مورد ما انجمن برای یک خانه سبزتر


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *