اندازه گیری بازسازی خاک آلوده


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

زمین شناسان از دانشگاه ینا بودجه از وزارت آموزش و پرورش و پژوهش (BMBF) دریافت برای بهینه سازی فرآیندهای اندازه گیری ضد عفونی خاک آلوده.
ضد عفونی بیولوژیکی خاک آلوده به برخی از میکروارگانیسم ها و گیاهان یک فرایند به ویژه اقتصادی است. با این حال، برای اندازه گیری اثربخشی آن مهم است. این یک هدف است که این خواهد بود که کارمندان یورو 508.000 که BMBF قرار می دهد در اختیار محققان ینا است.

اطلاعات تماس:
- دکتر DR. گئورگ BUCHEL - ایمیل:
Georg.Buechel@uni-jena.de
منابع: IDW دپش، ارتباط برقرار دانشگاه فریدریش شیلر ینا
، 02 / 12 / 2004
تدوین: آنتوانت سربان،
antoinette.serban@diplomatie.gouv.fr


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *