یک میلیون خانه انرژی چوب


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

اتحادیه اروپا مکان انرژی چوب در یکی از برنامه های اولین بار در تامین انرژی آینده، برای افزایش استقلال انرژی آن است. هدف این است که برای 2010 12٪ از مصرف انرژی ناخالص داخلی از منابع انرژی تجدید پذیر فراهم می کند.
قدرت مراجعه کننده به گرمایش چوب 10 000 مگاوات ساعت است، افزایش 4,5 megatonnes تولید نفت معادل آن. حدود یک میلیون خانه با استفاده از دیگ های فردی، جمعی و گرمایش حرارت مرکزی گرم می شود با چوب.

منبع: لا Forêt PRIVEE فرانسه - خبرنامه شماره 59 از 25 2005 ژانویه -
www.foretpriveefrancaise.com


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *