ارسال شده در: انرژی باد و ذخیره سازی انرژی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گرفتن خطوط از صفحات زیر است:

1) Nous avons commencé notre dossier sur les énergies renouvelable par la plus « noble » d’entre elle : L’éolien.
D’autres pages suivront ( Solaires, Géothermie, hydroélectricité …) dans la rubrique « Solutions »
انرژی باد: مسائل و حقایق

2) ذخیره انرژی: یک تکنولوژی کلیدی برای الکتریسیته غیر متمرکز، کیفیت توان و حمل و نقل تمیز.
ارائه ذخیره سازی انرژی به این معنی. توسط اتحادیه اروپا.
مقاله انگلیسی
ذخیره سازی انرژی: یک تکنولوژی کلیدی برای الکتریسیته غیر متمرکز


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *