سایبان ماموریت: به درک نقش از ابرها و ذرات معلق در هوا


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

PARIS، دسامبر 16 2004 (خبرگزاری فرانسه) - میکرو ماهواره ای CNES سایبان، به روز شنبه توسط آریان 5 با شش مسافر دیگر راه اندازی می شود باید درک بهتری از تاثیر آب و هوا ابرها و ذرات معلق در هوا، ذرات ریز معلق در هوا اجازه می دهد.

CNES، گفت: برای یک مدت طولانی، تنها گازهای گلخانه ای به مطالعه پدیده گرم شدن کره زمین در نظر گرفته شد. اما در خارج از گلخانه گرم شدن کره زمین، ذرات معلق در هوا و ابرها، ساخت صفحه نمایش به عنوان یک سایبان در نور آفتاب، تمایل به عقب برای خنک کردن سیستم زمین جو است.مدلسازی نشان داد که ذرات معلق در هوا طبیعی (خاکستر آتشفشانی یا پاشش آب دریا)، و یا کسانی ایجاد شده توسط فعالیت های انسانی نقش مهمی در تغییرات آب و هوایی بازی و خواهد بود و همان، با توجه به آکادمی علوم است، " منبع اصلی عدم قطعیت "در مطالعه اقلیمی است.

سوال این است که برای تعیین چه است برای این سیاره، بلکه در سطح جهانی در سراسر مناطق، تعادل نهایی رقابت بین این اثر چتر و اثر گلخانه ای ایفا کرده است.

سایبان (قطبش و ناهمسانگردی بازتاب در بالای جو، همراه با ماهواره رصد به LIDAR) باید برخی از پاسخ ارائه دهد. Myriade ماهواره دوم توسعه یافته توسط CNES، آن را به نور پلاریزه در جهات مختلف اندازه گیری، به منظور مشخص کردن بهتر ابرها و ذرات معلق در هوا، به غیر از با طیفی خود روش های سنتی.

برای این منظور، ماهواره تصویربرداری مایکروویو پولدر پرتو درست بزرگ، طراحی شده توسط آزمایشگاه جوی اپتیک سهم لیل (CNRS-USTL) ادامه می دهند.

اطلاعات ارائه شده را به مقدار و توزیع اندازه ذرات معلق در هوا بیش از اقیانوس و شاخص کدورت خود (مواد محتوا در تعلیق) زمین را مشخص کنید. آنها همچنین کمک به ابر تشخیص، تعیین فاز ترمودینامیکی خود را از ارتفاع خود و شار برآورد شده در میدان مغناطیسی خورشید منعکس شده است. مقدار بخار آب نیز در نظر گرفته خواهد شد.

سایبان، که امید به زندگی دو سال است، تحت مدیریت پروژه CNES انجام شد. توسعه آن است که به شدت آن برنامه پولدر برای محموله، و Demeter، برای اولین بار ریزماهواره CNES پشتیبانی، برای پلت فرم، به منظور کاهش هزینه ها و مهلت.

مسئولیت علمی برای ماموریت به CNRS جوی اپتیک آزمایشگاهی (LOA، لیل) را برمی گرداند.

چتر آفتابی خواهد شد نسبت به ماهواره ورزشهای آبی و هاله (ناسا)، Calipso (ناسا CNES /) (ناسا آژانس / کانادا فضایی) کلودست به منظور تکمیل تشکیل نام "A-قطار"، یک رصدخانه فضایی استثنایی است که خواهد شد در تکمیل قرار 2008 توسط یکی دیگر از ماهواره ناسا، Oco.

منبع: AFP


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *