نظرسنجی جدید


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ایجاد یک نظرسنجی جدید، ما از شما دعوت به شما بپرسید در مورد درگیری های شخصی خود را با احترام به محیط زیست توسط این سوال:

« Etes-vous satisfait de votre action personnelle vis à vis de la protection de l’environnement ? »

تشکر از شما برای مشارکت خود را.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *