پنتون توسعه یافته است.


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

پس از پخش گزارش FR3، به نظر می رسید که صفحه ای که من چند ماه پیش در مورد فرایند و «بازیابی» های مختلف نوشتم را نمایندگی کنم.

صفحه "تنظیم" را بخوانید

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *