پنتون: قبل از مطالعه از نصب و راه اندازی دیگ بخار


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Mise en ligne d’une pré-étude sur un montage expérimental « chaudière » destiné à mieux comprendre le réacteur Pantone ( en supposant que cela soit autre chose qu’un simple échangeur thermique )

در واقع؛ چنین ترتیب چند آزمایش بسیار آسان تر از با یک موتور است. این برای درک روش و مونتاژ در توصیف روند پیشبرد ضروری است.

خواندن مقدمه و مطالعه دانلود کنید.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *