روغن را در سبزه زار است

"نفت در چمنزار است"

گزارش خبری کامل در سوخت های زیستی در آوریل 6 2006 در فرستاده ویژه در France2 منتشر شده است.

Y می سوخت های زیستی 2 کلیدی مورد بحث:

1) روغن نباتی خام آشکار است آلن فقط و مثال شهر های Villeneuve سور جامعه لوط همچنین کیت های مونتاژکننده ای نیز در حال فروش است اما وسیله نقلیه شخصی آن در گاراژ با موتور حذف شده است ...

2) بیواتانول با نمونه برزیلی ... جایی که همه چیز آنطور که به نظر می رسد سرخ نیست.

دانلود: روغن در علفزار (44 28 دقیقه MB) است


دفعات بازدید: روغن نباتی خام

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *