سیاست آب: نظر فرانسوی ها

انجمن دفاع از مصرف کنندگان UFC Que Choisir یک نظرسنجی درباره آب در فرانسه انجام داد.

این بررسی شامل مسائل 10 به بخش 3 تقسیم می شود:

  • قسمت 1: کیفیت آب
  • قسمت 2: خشکسالی و در دسترس بودن آب
  • قسمت 3: قیمت آب
  • نتایج و تجزیه و تحلیل را ببینید

    دفعات بازدید:  نسخه Kyot'Home نسخه 2

    دیدگاهتان را بنویسید

    آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *