کیفیت آب در فرانسه هم اهداف اروپا را برآورده نمی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

دستورالعمل 2000 اروپایی چارچوب مستلزم آن است که دولتهای عضو از طریق 2015 وضعیت "خوب" آب و شیمیایی را به دست آورند.
این هدف غیر ممکن خواهد بود برای نگه داشتن در فرانسه با توجه به گزارش به کیفیت آب از موزه ملی تاریخ طبیعی (MNHN) در 6 ماه ژوئن اعلام کرد و زیر جهت ژان کلود Lefeuvre، استاد بازنشسته در موزه تکمیل و رئیس کمیته علمی WWF.

دفعات بازدید: مقاله notre-planete.info


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *