علم و زندگی راه اندازی شبیه ساز گرم شدن کره زمین


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

به مناسبت تعداد سری ویژه ای خاموش گرم شدن کره زمین، S & V نوشته شده است شبیه ساز آب و هوا به منظور برآورد تحولاتی که دقیقا بر هر منطقه فرانسوی تاثیر می گذارد.

ما می توانیم از این طرح استقبال اما هنوز فاقد توضیحات و هشدار در مورد صحت آن به دلیل پارامترهای مانند نفوذ جریان خلیج فارساساسی در آب و هوا اروپا، به حساب نمی ...

اما در نهایت هیچ کس می تواند با دقت پیش بینی تغییرات: مدل بیش از حد پیچیده است ...

شروع شبیه ساز
شبیه ساز آب و هوا forums

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *