شرکت: درآمد پایه، فرصت های اجتماعی و یا آرمانشهر نو کمونیست؟


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

اساسی درآمد، این فیلم

1h30 مستند با عمل، مزایا و معایب اصل درآمد پایه.

"یک در آمد مثل هوایی در زیر بال پرنده! ". بنابراین فیلم آغاز می شود. آیا این درآمد باید بی قید و شرط برای همه؟ آیا ممکن است، درست اقتصادی مدنی؟

این فیلم فریبنده است، آن را می سازد شما فکر می کنم، آن را لمس و قرار می دهد انگشت خود را بر روی آنچه معقول است. او می تواند موقعیت شرکت و وظیفه پول در یک نور جدید را مشاهده کنید. یک موضوع بسیار موضعی.

بیشتر:
- دیگر فیلم ها (مثبت) در این شرکت (که بد است)
- بحث در مورد این فیلم و یا درآمد جهانی و یا عمومی
- نقره ای و روانشناسی: مطالعات حقوقی واقعی


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *