استفان هسل، گفتار نانت. تجزیه و تحلیل در جامعه جهانی است.


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ویدئو کنفرانس استفان هسل در جامعه جهانی امروز، در ماه مارس 29 2012 در Nantes ارائه شده است.

ادامه مطلب و بحث:
- بحث در مورد کنفرانس ویدیویی توسط استیفا هسل و "همه حساب های انجام شده ... یا تقریبا"
- یکی دیگر از ویدیو های اخیر کنفرانس در جهانی شدن توسط ادگار مورن


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *