دانلود: مجموع انرژی هسته ای: مصرف انرژی اولیه و نهایی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

مصرف برق هسته ای از انرژی اولیه و نهایی

در فرانسه، انرژی هسته ای در مورد 40٪ از مصرف انرژی اولیه است، در حالی که برق به عنوان یک کل نشان دهنده 23٪ از مصرف نهایی انرژی. توضیح برای این تناقض آشکار است بر دو عنصر روش بر اساس:

  • به تعبیری، برای جلوگیری از شمارش دوگانه، مصرف انرژی اولیه شامل برق حاصل از تبدیل سایر انرژی های ثبت شده مانند گاز و نفت نمی شود. بنابراین تنها شامل برق از منابع هسته ای، آبی، باد، فتوولتائیک و زمین گرمایی می شود؛ از سوی دیگر، مصرف انرژی نهایی شامل تمام مصرف برق، از جمله مبدا حرارتی متعارف است.
  • توسط کنوانسیون بین المللی هماهنگ، ضرایب مورد استفاده به تصویب مگاوات ساعت برق PET ممکن است بسته به دو عامل: تولید برق در بخش و ماهیت کیلووات ساعت در نظر گرفته، به عنوان آن تولید می شود و یا مصرف می شود.

همزیستی از مفاهیم و تعاریف مختلف است استفاده های مختلف که ما می توانیم انجام توجیه می شود. نتایج حاصل از محاسبات است که می تواند بر اساس یک تعریف یا هم ارزی عوامل مختلف انجام طور مستقیم قابل مقایسه نیست.

بیشتر: آشتی از انرژی هسته ای


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): توازن قدرت هسته ای: اولیه و مصرف نهایی انرژی

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *