بارگیری: سوخت های فسیلی: گزینه های دیگر و توهمات

سوخت های فسیلی: بدیل و توهم توسط M.Kieffer

.pdf صفحات آموزشی 38 را در مورد انرژی و حمل و نقل نشان داده است. سفارشات قدر با مثالهای بازیگوش و به راحتی توسط همه قابل درک است.

بیشتر:
- بحث در مورد نویسنده در مورد ماشین های آینده
- forum نفت ، گاز و سوخت های فسیلی

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): سوخت های فسیلی: بدیل و توهم

دفعات بازدید: بارگیری: اولویت عایق برای حق بیمه عمومی در والونیا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *