دانلود: تخریب پلاسما

کنترل و درمان انتشار گازهای گلخانه ای از طریق پلاسما در دمای اتاق، به نام های غیر حرارتی، جذابیت بیشتری را برای جذب مواد مخدر جذب می کند.
نتایج حاصل از این پلاسما با استفاده از انواع مختلف تخلیه الکتریکی ساخته شده است. فرایندهای کنترل آلودگی مختلف با توجه به هزینه انرژی و نرخ تبدیل آلاینده مقایسه می شوند. آنها مسائل مطرح شده در تحقیقات اساسی و مسائل مربوط به انتقال فن آوری را نشان می دهد.

Jean-Marie Cormier، tel. : 02 38 49 46 09، jean-marie.cormier@univ-orleans.fr
احمد خسف و اولیویه درت نیز در این کار شرکت کردند.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): دفع پلاسما

دفعات بازدید:  بارگیری: سوخت های زیستی ، ورودی های کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *