دانلود: کتاب: پارگی توسط سرژ پورتلی، ترازنامه واقعی سارکوزی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Serge Portelli est membre du syndicat de la magistrature. Son livre « Ruptures », dressant le bilan de Sarkozy au ministre de l’intérieur, devait être publié par Michalon… qui vient mystérieusement d’y renoncer au dernier moment, empêchant toute publication chez un autre éditeur AVANT les élections.

سارکوزی بحث در مورد ترازنامه و کتاب در انجمن


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): کتاب: پارگی توسط سرژ پورتلی، ترازنامه واقعی سارکوزی

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *