دانلود: کتاب: پارگی توسط سرژ پورتلی، ترازنامه واقعی سارکوزی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

سرژ پورتلی عضو اتحادیه از قوه قضائیه است. کتاب خود "پاره"، گرفتن سهام از وزیر کشور سارکوزی، بود که توسط Michalon منتشر شود ... که به طرز مرموزی می آید به آن را بدهد تا در آخرین لحظه، جلوگیری از هر گونه انتشار از توزیع دیگر قبل از انتخابات.

سارکوزی بحث در مورد ترازنامه و کتاب در انجمن


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): کتاب: پارگی توسط سرژ پورتلی، ترازنامه واقعی سارکوزی

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *