بارگیری: انرژی خورشیدی: مهندسی سیستم های جمعی حرارتی خورشیدی

مهندسی سیستم های حرارتی خورشیدی با تأمین انرژی تضمین شده.

ارائه فنی توسط ESE Solar ( http://www.ese-solar.com/ ) مطالعات خورشیدی برای ساختمانهای جمعی انجام شده است.

معرفی مفهوم GRS: ضمانت نتایج خورشیدی.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): انرژی خورشیدی: مهندسی سیستم های حرارتی خورشیدی جمعی

دفعات بازدید:  فیلم در France2: تراکتور تزریق آب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *