دانلود: نیشکر اتانول در برزیل


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گزارش تصویری پخش به JT 13h France2 از دسامبر 5 2005.

آن را مربوط به استفاده از سوخت اتانول از منشاء گیاهی (نیشکر) در برزیل. ما یاد بگیرند، برای مثال سطح کشت مقصد انرژی است از سفارش از 1 / 10 از سطح فرانسه، که خود تا به بسیاری از تاخیر در این منطقه است.


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): اتانول نیشکر در برزیل

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *