دانلود: مطالعه DEA: فرانسه برزیل تناقض پر انرژی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

چرا فرانسه زمانی که او یک پیشرفت های فن آوری تاریخی در تولید الکل مقطر، زیر ماتریس الکل فرهنگی خود بود، آیا اتانول زیستی خود و یا بخش سوخت nationnal توسعه نیست.

چرا او در برزیل توسعه یافته، در خارج از کشور و یک شکست انرژی بین این بخش، روغن و انرژی هسته ای عمل که توسعه مشترک سیاسی ممکن بود؟

بیشتر: الکل سوخت های زیستی


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): مطالعه DEA: فرانسه برزیل تناقض پر انرژی

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *