دانلود: HVP: ساخت فشار روغن


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

راهنمای ساخت یک نوع روغن نخل دکمه "کالین".

این راهنمای تولید است که برای همه کارگاه های آموزشی که راه اندازی تولید فشار روغن نخل، اقتباس به نیازهای کشورهای غیر صنعتی در نظر گرفته شده.

La presse faisant l’objet de ce manuel est inspirée de la presse » Colin « , une presse utilisant le principe de la vis d’archimède. La presse Colin était très efficace et a fonctionné de nombreuses années dans différents pays.


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): HVP: ساخت یک فشار روغن

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *