بازارهای سوخت های زیستی در سراسر جهان: دانلود


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

سوخت های زیستی (اتانول و بیودیزل). Agritel / ValBiom. اوت 2008.

چه تاثیر بر بازارهای مطالب
خام کشاورزی؟ چه چشم انداز برای آینده؟

بیشتر: تولید جهانی از سوخت های زیستی


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): بازارهای سوخت های زیستی در سراسر جهان

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *