دانلود: خانه خورشیدی با بافر حرارتی در فرایبورگ آلمان


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ارائه تصویری از یک خانه خورشیدی با بافر حرارتی بزرگ

خانه ای با بافر حرارتی خورشیدی تقریبا 30 000L. هزینه شده است که احتمالا به دلیل همکاری با دانشگاه (نه در مطالعات قیمت واقعی بازار در صورتحساب یا لیست) دست کم گرفت.

بیشتر:
- کشف یک خانه خورشیدی و چوب در لورن: کار، برنامه ها و عکس خود ساخت و ساز
- بحث در مورد این خانه خورشیدی مستقل
- مشاهده گرمایش و انجمن آسایش حرارتی


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): خانه خورشیدی با بافر حرارتی در فرایبورگ آلمان

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *