دانلود: آلودگی داخل مسکن، چگونگی کاهش آن؟


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Réduire les contaminants chimiques dans votre maison.

Nos maisons peuvent contenir de nombreux contaminants. Certains, qui proviennent d’organismes vivants, sont regroupés en contaminants biologiques. En voici des exemples : les bactéries, les virus, les acariens, les squames animales et les moisissures.

D’autres contaminants, qui ne sont pas associés à des organismes vivants, sont classés comme contaminants chimiques.Les contaminants, qu’ils soient de nature biologique ou chimique, peuvent se présenter sous forme de particules (par ex. poussières ou fibres) ou de gaz. Pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans une maison, il faut de très faibles niveaux de contaminants.

La publication intitulée Guide d’assainissement de l’air : comment cerner et régler les problèmes de qualité de l’air de votre habitation renferme des listes de vérification exhaustives qui vous permettront d’effectuer une évaluation préliminaire de votre maison. Le feuillet de la série Votre maison intitulé Combattre la moisissure — Guide pour les propriétaires-occupants et la publication intitulée Élimination de la moisissure dans les maisons traitent de moisissures.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): Pollution à l’interieur des logements, comment la réduire?

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *