آماده به پرتاب: تاریخ صنعتی منسوخ برنامه ریزی

بیشتر:
- بحث در مورد انقضا برنامه ریزی شده
- گزارش درمورد آلودگی صنعتی
- گزارش دیگری در مورد موضوع: فرستاده: بزرگ بلوف

بیشتر: تاریخ انقضا صنعتی برنامه ریزی شده

دفعات بازدید: بررسی مطبوعات: ژئوپلیتیک نفت 1939-2005

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *