دانلود: گزارش اطلاعات مجلس سنا در بهره برداری از ADEME


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گزارش سنا زیر کنترل ماموریت قدمت آن به 2001 در این عملیات، از جمله استفاده از بودجه ADEME: آژانس برای محیط زیست و مدیریت انرژی.

گزارش اطلاعات مربوط به نمایندگی از کمیته امور مالی، کنترل بودجه و حساب اقتصادی کشور در کنترل ماموریت ساخته شده به آژانس محیط زیست و مدیریت انرژی (ADEME)

توسط فیلیپ ADNOT، Sénateur.Annexe دقیقه از جلسه ماه مارس 28 2001


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): گزارش اطلاعات مجلس سنا در بهره برداری از ADEME

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *