دانلود: ذخیره یک ویدیو جریان، آموزش

به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

چگونه یک ویدیو جریان را ذخیره کنید؟

در اینجا یک آموزش بسیار کامل است.

خلاصه

– Comment sauvegarder les JT ou autres vidéos
– Pré-requis
– Etape 1 : Ouvrir la page contenant la vidéo – Etape 2 : Découvrir la véritable adresse du fichier vidéo diffusé
– 2.1 : Télécharger le métafichier permettant la diffusion du stream (fichier .asx, asf, rm, ram)
– 2.2 Utiliser les informations contenues dans le métafichier
– Etape 3 : Sauvegarder le fichier vidéo
– Aparté : Conversions de vidéos
– Liens / pour aller plus loin

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): یک ویدیو جریان، آموزش را ذخیره کنید

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *