دانلود: سناریو Négawatt 2006، بایگانی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

بایگانی: سناریو Négawatt 2006، سنتز

از اواخر 2002 این انجمن در توسعه یک سناریوی آینده نگر برای انتقال انرژی در افق 2050 آغاز کرده است.

با استفاده از داده های جدید و تجربه بیشتر، اعضای négaWatt این سناریو به عنوان 2005 و 2006 روز شده اند.

پس از آن بود که تعدادی از طرح های سیاسی و اقدامات حمایت کردند. این منجر به این ایده از پاداش / مالوس در خرید وسایل نقلیه منشأ، یا این که از یک نوسازی کامل حرارتی سهام ساختمان های موجود

بیشتر:
- دانلود سناریوی Négawatt 2011
- بحث در مورد سناریوهای Négawatt 2006 و 2011


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): سناریوی Négawatt 2006، بایگانی

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *