شرکت: سخنرانی چاپلین پیام دیکتاتور برای بشریت

سخنرانی پایانی فیلم The Dictator of Chaplin

پیام زیبایی که هنوز هم مربوط به بشریت است (بیش از هر زمان دیگری؟) برای بشریت بیشتر! برای مدیتیشن ...

بیشتر: forum شرکت و فلسفه

بحث: شرکت: سخنرانی چاپلین پیام دیکتاتور برای بشریت
در همان ژانر ، گوش دادن به سخنرانی ابی پیر از 2007

دفعات بازدید: Opé2017 ، بستر مشارکتی علیه منسوخ برنامه ریزی شده

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *